Λογοθεραπεία - Διαταραχές Ομιλίας και Λόγου

Τί είναι η λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα, την διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των διαταραχών της επικοινωνίας, του λόγου, της φωνής, της ομιλίας και της σίτισης. Εφαρμόζεται σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες, αναλόγως με το επίπεδο της διαταραχής. Ο λογοθεραπευτής αξιολογεί το λόγο και την ομιλία παιδιών και ενηλίκων χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους και δοκιμασίες, σχεδιάζει και εκτελεί εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα με στόχο την αποκατάσταση-βελτίωση των δυσκολιών της επικοινωνίας και των διαταραχών του λόγου και ομιλίας (Δ Λ & O).

Διαταραχές Ομιλίας

Οι διαταραχές της ομιλίας αναφέρονται σε μια σειρά δυσκολιών παραγωγής των ήχων και των φωνημάτων καθώς και σε προβλήματα σχετικά με την ποιότητα της φωνής, του ρυθμού και της ροής της ομιλίας (τραυλισμός) ή σε έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω δυσκολιών. Οι δυσκολίες παραγωγής των ήχων και φωνημάτων αφορούν στην αδυναμία άρθρωσης φωνημάτων (το παιδί λέει "νεγό" αντί για "νερό" ) και στην παραγωγή λανθασμένων φωνημάτων στην αυθόρμητη ομιλία (λέει "βέντρο" αντί για "δέντρο ́ ̈).

Κίνητρο ~ Ανάπτυξη Δυνατοτήτων Παιδιού & Εφήβου - Λογοθεραπεία

Διαταραχές Λόγου

Οι διαταραχές του λόγου αναφέρονται στην δυσκολία κατανόησης και χρήσης των λέξεων ώστε να αποδίδεται κάθε φορά το επιδιωκόμενο νόημα. Τα άτομα με διαταραχές του λόγου εμφανίζουν, μεταξύ άλλων, αδόκιμη χρήση λέξεων, μειωμένο λεξιλόγιο, δυσκολία στην έκφραση της σκέψης τους, μειωμένη ικανότητα στο να ακολουθούν οδηγίες ή και έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω δυσκολιών. Το παιδί με διαταραχή του λόγου μπορεί να βλέπει ή να ακούει μια λέξη και να μην είναι σε θέση να την κατανοήσει, καθώς και να προκαλεί δυσκολία στους γύρω του στο να αντιληφθούν τι ακριβώς λέει.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια τη διάγνωση και την αποκατάσταση διαταραχών λόγου και ομιλίας παιδιών και εφήβων που παρουσιάζουν δυσκολία στους εξής τομείς:

  • Άρθρωση των λέξεων
  • Ροή του λόγου (ευχέρεια)
  • Φωνολογία των γραμμάτων και των ήχων
  • Μάσηση και κατάποση
  • Ακουστική ικανότητα και διάκριση
  • Καθυστέρηση λόγου ή ομιλίας σε σχέση με τους συνομιλήκους του
  • Απώλεια λόγου - Αλαλία
  • Ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI)
  • Βαρηκοΐα - Κώφωση
  • Τραυλισμό

Η ΔΕΠ/Υ είναι μια νευροβιολογική διαταραχή με γενετική αιτία που επηρεάζει συγκεκριμένες δομές του εγκεφάλου. Συμφωνα με διεθνή ερευνητικά δεδομένα ΔΕΠ/Υ εμφανίζει το 3-7% του...

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι διαταραχές που επηρεάζουν την ικανότητα του παιδιού να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, να κάνει αριθμητικές...

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα, την διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των διαταραχών της επικοινωνίας, του λόγου, της φωνής, της ομιλίας και της...

Ο αυτισμός είναι μια δια βίου αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει όλους τους τομείς της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί επικοινωνεί...